*
Трави, сонце, вітер
повітря сонячне ласкає листя
на стеблах жучки гуторять
про весну, вітер і комети
*
київська весна